Firemní kurzy angličtiny

Poradíme vám jak efektivně investovat do vzdělání zaměstnanců
Připravíme individuální i skupinové jazykové kurzy pro jakoukoliv pokročilost
Sestavíme studijní plán podle vašich potřeb

Jak připravujeme firemní jazykové kurzy

Company-video.jpg
 • zjistíme požadavky zadavatele na výuku:
  - zaměření pro jazykové kurzy (obecná angličtina, obchodní nebo profesní angličtina, verbální komunikace)
  - požadavky na složení mezinárodních zkoušek
  - požadovanou míru zlepšení posluchačů
  - požadavky na rozsah a intenzitu výuky
 • provedeme jazykový audit. Určíme výchozí úroveň pokročilosti posluchačů, jejich motivaci, schopnost učit se a dosáhnout požadovaného cíle.
 • vypracujeme návrh studijního plánu pro skupiny i jednotlivce. Prioritou bude vždy snaha o nejvyšší efektivitu výuky a návratnost vaší investice do vzdělání.

Nabízíme

 • Individuální i skupinovou výuku v prostorách naší jazykové školy, katalogové jazykové kurzy či kombinaci uvedených typů výuky.
 • Intenzivní krátkodobé jazykové kurzy, zaměřené na zlepšení verbální komunikace nebo specializované, tematicky zaměřené bloky (prezentace, profesně zaměřené zlepšení slovní zásoby nebo komunikačních dovedností).
 • Přípravu na mezinárodní zkoušky z obecné, obchodní, právní nebo finanční angličtiny (Cambridge PET, FCE, CAE, CPE, BEC všech tří úrovní, IELTS, ILEC, ICFE).
 • Konzultace, k dispozici vám budou používané výukové materiály.
 • Sledování docházky, průběžné interní testování a vyhodnocování pokroku posluchačů.
 • Zavedení mezinárodního testovacího systému BULATS. Jsme jediná jazyková škola na Moravě, která má praktické zkušenosti s tímto systémem a jeho zaváděním.
 • Vystavení závěrečných certifikátů o absolvování jazykového kurzu.
 • Využívání školní knihovny beletrie jazykové školy Brno English Centre.
 • Zajištění studia angličtiny v zahraničí.

Pro personalisty

Možná se právě chystáte vytvořit poptávku na výuku jazyků pro vaše zaměstnance. Pokud je vaším cílem získat ve výběrovém řízení co nejvyšší kvalitu za rozumnou cenu, snad vám tento text poslouží jako vodítko pro organizaci výuky jazyků ve vaší instituci. Následující poznámky vcházejí z naší čtyřiadvacetileté praxe.

1. Především je užitečné vyhodnotit, do kterých zaměstnanců se vyplatí prostředky na vzdělání investovat. Stanovit, co se zaměstnanci mají naučit (nemá význam vzdělávat skladníka, telefonistku a obchodního ředitele stejným způsobem a nemusí dosáhnout stejné úrovně pokročilosti). Zjistit, zda vybraní zaměstnanci vůbec mají o vzdělávání zájem. V ideálním případě zadat jazykový audit renomované jazykové škole. Ta otestuje úroveň pokročilosti zaměstnanců, doporučí způsob, intenzitu, zaměření výuky a také jaké úrovně by měli jednotliví studenti dosáhnout s ohledem na jejich funkční zařazení. Tento postup vám ušetří peníze a také budete daleko lépe schopni definovat podmínky výběrového řízení.

2. Vytvořit motivační schéma. „Darovaných“ věci si lidé obvykle neváží. Dobrá je například finanční spoluúčast zaměstnance, kterému potom zaměstnavatel na základě vyhodnocení docházky a dosažených studijních výsledků (test na konci kurzu, složení zkoušky Cambridge atd.) částečně až plně náklady refunduje.

3. Je běžné, že výukového programu se budou účastnit studenti s rozdílnou úrovní pokročilosti, různými požadavky na zaměření výuky a rozdílnými časovými preferencemi. Takovým požadavkům je obtížné vyhovět při dodržení rozumné cenové hladiny (obvykle vznikne hodně kurzů s malým množstvím studentů). Pokud dojde k “násilnému” sloučení studentů s rozdílnou úrovní a požadovaným zaměřením výuky do jednoho kurzu (což je bohužel častý požadavek zadavatele ve fázi realizace), je výsledkem nízká motivace, špatná docházka a malý pokrok studentů ve výuce za relativně vysokou cenu.
Dobrým řešením je najít kvalitní jazykovou školu, která nabízí široký výběr pokročilostí, časů a speciálně zaměřených kurzů pro veřejnost. Každý student si pak může vybrat požadovaný kurz ve vyhovujícím čase. Toto řešení lze samozřejmě kombinovat se skupinovou nebo individuální výukou tam, kde je to efektivní.

Studium mimo pracoviště má další podstatné výhody, na první pohled neviditelné.

 • Pokud student „jde do školy“ mimo místo zaměstnání, udělá si na to čas, jak fyzicky, tak mentálně. Obvykle ti, kteří to mají ve firmě do kurzu po chodbě nejblíže, chodí do výuky poslední. Ještě dopíšu mail a vyřídím poslední telefon…
 • Student není v kurzu opět se stejnými kolegy, se kterými strávil celou pracovní dobu. Setkává se s jinými lidmi a „společensky“ je takový kurz pro něj zajímavější a více motivující.
 • Do kurzu pro veřejnost se nepromítají pracovní vztahy podřízenosti/nadřízenosti a s tím často spojené tenze.

Při sestavovaní požadavků na délku a intenzitu kurzu je nutné vzít v potaz tyto aspekty:

 • Posun v pokročilosti studenta o jeden bod na stupnici CEF (nebo ESU) činí cca 120-140 vyučovacích hodin.
 • Častější frekvence styku s jazykem zvyšuje efektivitu a rychlost učení.
 • U nižších pokročilostí (A1-B1) je k dosažení měřitelného pokroku nutná výuka minimálně 2x týdně. Absolvovat kurz pro začátečníky/mírně pokročilé 1x týdně 60 nebo 90 minut znamená dosáhnout minimálního pokroku.

4. Kvalita poskytované výuky je nejdůležitější parametr. Mnoho škol může poskytnout jednoho nebo několik málo kvalifikovaných učitelů, kterými se “chlubí” v nabídkách. Podstatné ale je, aby škola zaměstnávala pouze kvalifikované (a kvalitní) učitele. Kvalitu školy určuje kvalita lektorského kolektivu jako celku, ne kvalita několika nejlepších učitelů.
Pro účely výuky na vyšších stupních pokročilosti, je podstatnou podmínkou výuka realizovaná rodilými mluvčími. Ti musí mít odpovídající pedagogické vzdělání pro výuku angličtiny jako cizího jazyka (CELTA, DELTA, Trinity Diploma, RSA apod.) a odpovídající zkušenosti s výukou požadovaných typů kurzů.
Férově jednající a zodpovědná jazyková škola vám umožní návštěvu prostor i probíhajících kurzů, abyste si mohli udělat představu o skutečné kvalitě výuky, ne pouze té proklamované v nabídce.

5. Někteří studenti se pravděpodobně budou chtít připravit k mezinárodně uznávaným zkouškám (Cambridge Language Assessment apod.). Škola by měla nabízet (a prokazatelně také v rozumné kvantitě učit) tyto kurzy.

6. Je stále v povědomí, že výběrová řízení musí uvádět jako jediné výběrové kritérium cenu. Není tomu tak a kritérium nejlevnější nabídkové ceny nevyhnutelně vede k výběru nekvalitní jazykové školy a nezdaru celého vzdělávacího projektu. Pokud škola používá kvalitní lektory, investuje do jejich profesního rozvoje a vybavuje je moderními výukovými materiály, nemůže cenou nikdy soutěžit se školou zprostředkující například studenty učící za minimální mzdy. Náklady 500 Kč za 45 minutovou učební jednotku je spodní hranicí pro výuku vedenou kvalitním lektorem.

7. Není dobré požadovat vysokou odbornou specializaci kurzu (angličtina pro stavaře, zubaře, soustružníky…). Studenti, pracující ve specifických oborech, znají zpravidla velmi dobře specializovanou slovní zásobu, jsou schopni číst manuály apod. nutné pro vykonávání práce. Většinou jim ale chybí jazykový systém pro to, aby mohli angličtinu efektivně použít ve své profesi v širším slova smyslu (prezentace výsledků práce/výzkumu, sociální rovina). Podle našich zkušeností končí ve většině případů původně velmi specificky zadané kurzy požadavky účastníků na výuku obecné angličtiny.

8. Individuální výuka není vždy tou nejefektivnější variantou. Rozhodně neplatí přímá úměra “méně studentů ve skupině = vyšší intenzita výuky”. Až na případy, kdy nic jiného nezbývá (nepravidelný pracovní rozvrh, časté cestování, nedostatek času), není individuální výuka vhodná pro studenty s nižší jazykovou pokročilostí. Naopak je vhodná pro ty, kteří se potřebují v krátké době připravit na vysoce specifickou činnost (pohovor, přednášku, obchodní jednání apod.). Velmi dobrá je kombinace pravidelné výuky v kurzu pro veřejnost (nízká cena, dobrá motivace) doplněná speciálně zaměřenými individuálními konzultacemi, pokud je potřeba.

Doufám, že vás tento text alespoň v některém směru inspiroval. Neustále totiž platí staré rčení: nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci!

Výuková metoda pro firemní jazykové kurzy

Vyučujeme jazyk a ne o jazyce. Naše výuková metoda je kombinací různých přístupů. Soustředí se především na praktické používání jazyka. Postupy, které používáme, patří mezi mezinárodně uznávané techniky komunikativní metodologie. Veškeré používané učební materiály a učebnice pro jazykové kurzy jsou mezinárodně uznávané a vydávají je akreditovaná britská nakladatelství. V případě potřeby jsme schopni standardní výukové materiály upravit podle požadované náplně pro vaše jazykové kurzy. Vše ve formátu kompatibilním se standardy EU a s mezinárodním jazykovým referenčním rámcem. Více zde.

Učitelé

Všichni naši učitelé jsou zkušení profesionálové a držitelé mezinárodně platných diplomů na výuku angličtiny. Pravidelně je školíme v rámci interních metodologických kurzů. Mnozí z nich jsou akreditovaní examinátoři cambridgeských zkoušek Cambridge English Language Assessment a v našich řadách najdete i držitele nejvyššího možného dosaženého vzdělání v oblasti výuky angličtiny Licenciate Diploma in TEFLA. Více zde.

Nemůžete chodit do školy?

nebo pracujete na směny?

I pro vás existuje řešení. Využijte E-teaching – výuku přes internet. Volba času je pak jen na vás. Více zde.

Právní-angličtina.png Finanční-angličtina 220.png