Jak učíme?

Naší specializací je angličtina. Zaměření pouze na tento jazyk nám dovoluje věnovat daleko větší pozornost výběru učitelů, vybavit školu speciální doplňkovou literaturou i rozšiřovat naši knihovnu beletrie. Můžeme také nabídnout větší variabilitu lektorského obsazení kurzu. Díky tomu jsou vyučovací hodiny u nás zajímavé a pestré.

Organizace výuky

studenti.jpg Výuku sleduje ředitel studia, jehož hlavní pracovní náplní je reagovat na situaci ve studijních skupinách, koordinovat výukové plány a pracovat s učiteli jako týmem i jednotlivě na základě návštěv v hodinách a osobních pohovorů. Na začátku školního roku organizuje úvodní přípravný týden pro učitele. V průběhu roku se všichni učitelé týdně setkávají na pracovních poradách a jednou za měsíc na seminářích o učení. Denně komunikují ve sborovně, pomáhají si s přípravou hodin a vyměňují si nápady.

Systém výuky

Naše studenty učíme především v cizím jazyce komunikovat. Nepracujeme podle žádné vyhraněné metody. Výuka angličtiny na naší škole se nejvíce blíží metodě komunikativní, která učí jazyk přirozeně a správně používat, ne jej popisovat. Učíme deduktivně a umožňujeme studentům dojít k poznání vlastní zkušeností. Nerozdělujeme výuku na ‘gramatiku’ s českým a ‘konverzaci’ se zahraničním lektorem. Učitelé dovedou využívat celou škálu učebních postupů vedoucích efektivně k dosažení plánovaného cíle. V hodinách se nejvíce věnujeme mluvení, poslechu a slovní zásobě. Učíme výhradně v angličtině s použitím anglických učebnic. Studenti často pracují ve dvojicích či skupinách a používají angličtinu ve skutečných situacích.

Jaký by měl být náš student

Prostředí školy a atmosféra je neformální a přátelská. Úspěšný student naší školy by měl mít odvahu zkoušet nový jazyk a spolupracovat s kolegy. Být ochotný pravidelně a samostatně pracovat, protože učitelé často zadávají písemné i ústní domácí úkoly. Pravidelné testy studentům pomáhají snadno ověřit dosažený pokrok a učiteli umožní doporučit vhodnou zkoušku.

Výsledky

Tradičně vysoká úspěšnost našich absolventů při skládání britských zkoušek i u vstupních testů ke studiu anglistiky na filozofických a pedagogických fakultách a množství studentů, kteří se k nám vracejí, dokazují správnost našeho přístupu k výuce.

a_hlavni.png Od 31. března 2004 je Brno English Centre členem Asociace certifikovaných jazykových škol (od roku 2015 Asociace jazykových škol). Požadované vstupní parametry do této organizace byly zaměřeny jak na dosažení vysoké úrovně výukových postupů a služeb zákazníkům, tak na kompatibilitu s výukovými standardy EU. Aby škola mohla zůstat členem, musí každé tři roky projít inspekcí, která prověřuje, zda škola požadované parametry dosud splňuje. Touto inspekcí jsme úspěšně absolvovali naposledy v roce 2013.
Věříme, že pro vás to bude znamenat další upevnění kvality výuky.

Doplňkové aktivity

Během školního roku se dle zájmu organizují soutěžní večery Quiz Night, případně další akce, jejichž společný jmenovatel je vždy tentýž – naučit naše studenty přitažlivým způsobem přirozeně a správně používat anglický jazyk.

Závěrem

Svých studentů si vážíme – nikdy nezapomínáme, že jste našimi zákazníky a za naše služby platíte. V oblasti výuky angličtiny se nám podařilo získat dobré jméno, které je naším nejcennějším vlastnictvím. Jsme si vědomi toho, že si je udržíme pouze tehdy, budete-li v naší škole spokojeni.

AJŠA.jpg

Levnější kurzy

Přihlaste se do více kurzů a získejte slevu 20%, v případě letních kurzů dokonce 50%!. Plnou cenu zaplatíte jen u nejdražšího kurzu, ostatní budete mít se slevou.

Doporučení

Podrobné informace o škole získáte v nabídce vlevo.