Jak vidí školu naši absolventi

Některé poznámky studentů z ankety ve školním roce 2014-2015

Obecná angličtina mírně pokročilí (Táňa, Jakub, Tom, Mike)
Kurz je pestrý, hodně interaktivní, bezprostřední a učitelé mají přátelský přístup.

Obecná angličtina středně pokročilí (Chris, Mark, Táňa, Luis, Dane)
Líbí se mi hry, do kterých se všichni zapojí, motivace ke komunikaci.
Nemluví se česky, nutí mě to přemýšlet anglicky.
Velmi pozitivní a motivující přístup učitele.

Obecná angličtina výše středně pokročilí (Iain, Tom, Chris, Táňa, Dane, John)
Oba učitelé jsou úžasní. Jsem nadšená z jejich přístupu, nápaditosti a smyslu pro humor. Hodiny jsou jedna lepší než druhá, výuka je efektivní.
Líbí se mi učebnice.
Moc se mi líbí dialogy ve dvojicích a následné opravy učitelů.
Máme hodně prostoru k mluvení, slovní zásoba je v učebnici dobře podaná.
Vyhovuje mi velké množství konverzačních cvičení.
Moc mi vyhovuje nutnost mluvit neustále anglicky.
Líbí se mi možnost komunikace mezi studenty navzájem, možnost mluvit o tématech podle zájmu.
Učitel má talent pro výuku. Dokáže povzbudit a vytěžit každou znalost, kterou student má.
Líbí se mi rozmanitost výuky.

Příprava na FCE (Phil, John, Mark, Luis, Tom)
Líbí se mi přátelský přístup, uvolněná atmosféra, prima spolužáci.
Výuka je srozumitelná, přehledná, učitel má skvělý přístup.
Dostáváme cvičné testy, poslechy, Use of English. To mi maximálně vyhovuje.
Libí se mi hry a různé párové aktivity, při těch si zapamatuji nejvíc. Učitel zachytí chyby i v komunikaci v párech studentů a opraví nás.
Líbil se mi nácvik komunikace po telefonu.
Vyučující je velmi příjemný a vtipný. Dosud jsem takového učitele neměla.
Výuka je živá a rozmanitá.
Učitel je vždy skvěle připravený, navazuje na předchozí hodiny a procvičuje to, co už jsme zapomněli.
Učitel nám vždy opravuje domácí úkoly.
Učitel výborně vysvětluje gramatiku. Líbí se mi důraz na konverzaci.

Příprava na CAE (Iain, Nigel, Dane, Tom, Mark, Allie, Luis)
Učitelé mají velmi přátelský přístup, který mě motivuje připravit se na hodinu a učit se.
Učitelé jsou svižní, vtipně popisují nová slovíčka. Novou slovní zásobu hned prakticky využíváme, což je super.
Líbí se mi pohyb po třídě v rámci různých aktivit. Také práce ve dvojicích, člověk se tolik nestydí.
Různý původ rodilých mluvčích je skvělý.
Učitelé nás opravdu inspirují a povzbuzují ke studiu.
Ve škole je příjemná atmosféra, profesionální a kamarádský přístup. Perfektní a pečlivá příprava učitelů, kteří jsou ochotní vše vysvětlit.
Hodiny obou vyučujících jsou výborně připravené, zábavné a aktivní. Vysvětlování nového učiva je dostatečné a srozumitelné.
Líbí se mi příprava na testy CAE. Máme dostatečné množství listeningu a speakingu. Na ostatních školách převažuje gramatika.
Líbí se mi rozmanitost hodin, střídání aktivit. Příprava na zkoušky je skvělá.

Praktická mluvená angličtina C1 (Iain, Nigel, Dane)
V hodinách hodně mluvíme. Učitel je milý, vždy poradí.
Líbí se mi způsob učení slovní zásoby.
Učitel je příjemný a komunikativní. Nejvíce mě baví jeho historky ze života, kamarádský a zároveň profesionální přístup.
Učitel je vždy perfektně připravený a s úsměvem na rtu. Maximální spokojenost.

Praktická mluvená angličtina C2
Učitelé umožňují volně diskutovat.
I na mojí vysoké úrovni pokročilosti jsem se naučila spoustu nových věcí.

Business English C1 (Iain, John)
Líbí se mi rozmanitost aktivit a podpora učitele ke komunikaci.
Oceňují názor rodilého mluvčího na slovní zásobu, takový mi většinou český učitel neřekne.

Pub English (Mike)
The best conversation course I´ve ever taken. Mike was an excellent teacher to lead the course.
Mike´s classes were perfect. There was a lot of fun. Taking this course was good decision.
I loved the course.

Další reference

Anet1-video.jpg

„Aniž bych to tehdy očekával, studium angličtiny na jazykové škole Brno English Centre výrazně pomohlo ke zdokonalení mých komunikačních schopností a v podstatě odstartovalo moji úspěšnou kariéru v mezinárodním bankovnictví.“

Ing. Petr Krejčí,Senior Account Manager, ING Barings N.V.

„Výuku v jazykové škole Brno English Centre si cením zejména pro profesionální přístup. Z chování vyučujících je zřejmý jejich osobní zájem na úspěšnosti studentů. Optimistický projev je však vždy doplněn důsledností dohledu nad přípravou opakováním. Je samozřejmé, že výuka vyžaduje i aktivní přístup studentů mimo vlastní rozsah vyučovacích hodin. Zřejmou předností je i různost vyučovacích materiálů.“

Ing. Petr Koukal, Českomoravský cement

Anet2-video.jpg

„Studium na Brno English Centre se mi velice líbilo – přestala jsem se bát mluvit anglicky. Díky příjemné atmosféře jsem se na hodiny po celý rok těšila.“

Silvie Kuráňová

„Brno English Centre doporučuji vřele všem, kteří nemají času nazbyt a chtějí získat trvalou znalost angličtiny. Přístup lektorů školy je ve srovnání s jinými institucemi nejen profesionální, ale také nanejvýš racionální. I přes mé vysloveně technické zaměření mi škola zprostředkovala potřebné jazykové znalosti, nezbytné pro složitá jednání s anglicky mluvícími partnery.“

Ing.Vladimír Hibš, PBS Turbo

„Angličtinu mám ráda a ještě víc jsem si ji zamilovala po ročním studiu na Brno English Centre, zejména pro srdečnost a otevřenost učitelů a pro skvělou atmosféru.“

Věra Kovářová

„I když velká část studia angličtiny záleží na individuálním usílí každého studenta, neméně důležité je dobrá motivace a správné vedení ze strany učitelů. Vzhledem k tomu, že mám možnost srovnání s dalšími dvěma školami v Brně, které jsem navštěvoval dříve, mohu říct, že Brno English Centre má ve svých řadách učitele, kteří to se studenty umí. To je i důvod, proč jsem v této škole zůstal.“

Hynek Novotný

„Kladně hodnotíme kurz naší firemní angličtiny. Máme možnost procvičovat konverzaci, posloucháme nahrávky a není možno uniknout výuce anglické gramatiky, kterou procvičujeme v hodinách i v rámci domácích úloh. Tyto úkoly naše lektorka obětavě opravuje a snaží se vždy do hodin vymyslet atraktivní program. Také kniha a učební materiály jsou přitažlivé a plné článků, které je zajímavé si přečíst. Jsme spokojeni a můžeme doporučit tento kurz všem studentům, kteří mají zájem zdokonalit svou znalost anglického jazyka.“

Jitka Zobačová, Ústav přístrojové techniky AV ČR

„Po více než jednoleté spolupráci s lektory společnosti Brno English Centre, zejména s paní Denisou Petrilákovou a paní Alžbětou Černuškovou, mohu potvrdit špičkovou úroveň vedení výuky anglického jazyka, co se týče jazykové i pedagogické stránky, flexibilitu a ochotu přizpůsobit se individuálním požadavkům klienta.“

Ing.Markéta Laifrová, Walter CZ s.r.o.

„Velice efektivní metody výuky, schopní a dobře komunikující lektoři – to je studium na Brno English Centre. Výsledkem jsou výborné a v krátké době získané znalosti. V Brno English Centre se naplňují slova učitele národů, že škola je hračka.“

Vladimír Kopeček

„Jazykovou školu Brno English Centre jsem si vybrala po dlouhodobé spolupráci s jejími překladateli. Vysoká úroveň výuky mne potěšila a hodnotila bych ji jako jednu z nejlepších v Brně. Nezbývá mi mnoho volného času pro domácí přípravu, ale i přesto jsem přesvědčená, že absolvovat kurz má smysl. Díky profesionálním vyučujícím si z každé hodiny odnesete něco nového a vaše znalosti se prohlubují.
Absolvovala jsem rovněž měsíční studium na škole The English Language Centre v Bristolu, se kterou BEC spolupracuje. Byla jsem velmi spokojená.“

Karolína Černá, Sewaco, s.r.o.