Roční pomaturitní studium

Jednoleté pomaturitní studium pro školní rok 2017-2018

Studium je povoleno Ministerstvem školství a mládeže ČR, což znamená, že studentům, kteří maturovali v roce 2017, zůstává statut studenta a s ním související výhody jako je zdravotní a sociální pojištění hrazené státem, slevy na jízdném MHD atd.

Do tohoto kurzu se samozřejmě mohou přihlásit i zájemci, kteří odmaturovali dříve.

Výhody studia u nás

  • Výrazný pokrok v jazykových znalostech, možnost složení mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge nebo LanguageCert.
  • Zaměření výuky ne na teorii, ale na praktické používání jazyka
  • Studenti jsou nuceni jazyk intenzivně používat. Z hodin si odnášejí sebedůvěru při používání angličtiny a znalosti s výhodou využitelné ve studijním i profesním prostředí.

Kromě kvalitní výuky, kterou považujeme za samozřejmost, nabízíme mnoho dalších výhod:

  • Studentům poskytujeme průběžné hodnocení studijních výsledků, aby se mohli soustředit na problémové aspekty jazyka.
  • Studium zahrnuje prvky obchodní, právní a finanční angličtiny.
  • Studenti se naučí sestavovat profesní životopis, žádost o zaměstnání a jiné formální dokumenty. Získají další dovednosti jako vedení systematické diskuse v angličtině, prezentace tématu či „public speaking“. Studenti oceňují i rady pro cesty do anglicky mluvících zemí.
  • Pravidelné osobní konzultace s lektory.
  • Samozřejmostí je využití naší anglické knihovny, účast na školních akcích.
  • Studenům, kteří doloží přijetí na vysokou školu, bude kurzovné vráceno v plné výši.

Prázdniny během školního roku 2017-2018 najdete zde.

Nemůžete chodit do školy?

nebo pracujete na směny?

I pro vás existuje řešení. Využijte E-teaching – výuku přes internet. Volba času je pak jen na vás. Více zde.