Zkoušky LanguageCert

LanguageCert logo no background (1).png

Co jsou zkoušky LanguageCert?

Mezinárodně uznávané zkoušky LanguageCert jsou určeny všem, kteří potřebují prokázat svou znalost anglického jazyka pro studijní či pracovní účely. Jsou vhodné pro zaměstnance institucí státní správy, českých i zahraničních společností, zájemce o studium na českých i zahraničních vysokých školách. Vzhledem k příznivé ceně je možné zkoušku pojmout také jako cíl studia a úspěšným zvládnutím zdárně zakončit kurz angličtiny.

Akreditované zkoušky LanguageCert byly vyvinuty na základě reálných situací, skutečných potřeb zaměstnavatelů a zaměřují se na komunikační dovednosti. Tyto praktické zkoušky jsou zařazeny v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT a jsou uznávány jako ekvivalent státní maturity z anglického jazyka. Zkoušky LanguageCert navazují na tradici zkoušek City&Guilds, které bylo možné skládat do roku 2015.

Jak zkouška vypadá?

Zkoušky LanguageCert jsou sestaveny z písemné a ústní zkoušky, které jsou na sobě nezávislé. Máte tak možnost si zvolit, zda budete chtít skládat pouze písemnou nebo ústní část, obě části najednou či odděleně v různém časovém horizontu, v různých úrovních.

 • písemná zkouška – testuje Listening, Reading a Writing (2-3 h dle úrovně)
 • ústní zkouška – testuje speaking (6-17 min. dle úrovně)

Vzory zkušebních testů jsou k nahlédnutí zde.

Proč zvolit LanguageCert?

 • zkouška je flexibilní a dostupná několikrát ročně
 • nevyžaduje speciální přípravu a je zaměřena prakticky
 • rychle dostupné výsledky (do 10 pracovních dnů) a vydání certifikátu, který má neomezenou dobu platnosti
 • povolen výkladový slovník u zkoušky
 • písemná a ústní zkouška jsou na sobě nezávislé
 • stanovení hranice pro úspěšné složení ve výši 50%
 • příznivá cena
 • hodnocení nezávislou osobou – testy včetně nahrávky z ústní zkoušky se odesílají k posouzení nezávislým hodnotitelem
 • ústní zkoušky je vždy účasten pouze jeden kandidát
 • neúspěšní kandidáti obdrží písemné vyrozumění, v jakých oblastech mají nedostatky

Ceny zkoušek pro rok 2018

Úroveň zkoušky Písemná zkouška Ústní zkouška Cena za kombinaci Písemná zkouška pro naše aktuální studenty Ústní zkouška pro naše aktuální studenty Cena za kombinaci pro naše aktuální studenty
A1 – Preliminary 1.400 Kč 1.400 Kč 2.700 Kč 1.200 Kč 1.200 Kč 2.300 Kč
A2 – Access 1.400 Kč 1.400 Kč 2.700 Kč 1.200 Kč 1.200 Kč 2.300 Kč
B1 – Achiever 1.400 Kč 1.400 Kč 2.700 Kč 1.200 Kč 1.200 Kč 2.300 Kč
B2 – Communicator 1.900 Kč 1.900 Kč 3.700 Kč 1.500 Kč 1.500 Kč 2.900 Kč
C1 – Expert 1.900 Kč 1.900 Kč 3.700 Kč 1.500 Kč 1.500 Kč 2.900 Kč
C2 – Mastery 1.900 Kč 1.900 Kč 3.700 Kč 1.500 Kč 1.500 Kč 2.900 Kč

Termíny zkoušek

Úroveň zkoušky Termíny duben Termíny květen Termíny červen
A1 – Preliminary sobota 21.4.2018 sobota 19.5.2018 sobota 9.6.2018
A2 – Access sobota 21.4.2018 sobota 19.5.2018 sobota 9.6.2018
B1 – Achiever sobota 21.4.2018 sobota 19.5.2018 sobota 9.6.2018
B2 – Communicator sobota 14.4.2018 sobota 12.5.2018 sobota 2.6.2018
C1 – Expert sobota 14.4.2018 sobota 12.5.2018 sobota 2.6.2018
C2 – Mastery sobota 14.4.2018 sobota 12.5.2018 sobota 2.6.2018

Registrace na zkoušky je možná vždy nejpozději 14 dnů před zkouškou. Pro přihlášení nás prosím kontaktujte nebo navštivte.

Přihláška

LC1a.jpg LC2a.jpg

LanguageCert i Brno English Centre se snaží vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, vč. specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, či případně obojí. Žádost, kterou vám na požádání zašleme a potvrzení musí být doručeny do Brno English Centre nejpozději 2 týdny před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Je vždy nutné kontaktovat zkouškové centrum.

LC certificate.jpg

Brno English Centre se stalo akreditovaným zkouškovým centrem LanguageCert v říjnu 2016.

Více o zkouškách na www.languagecert.org

Nemůžete chodit do školy?

nebo pracujete na směny?

I pro vás existuje řešení. Využijte E-teaching – výuku přes internet. Volba času je pak jen na vás. Více zde.