E-teaching

Přihlášení pro registrované studenty:

Princip E-teachingu

Tuto efektivní formu výuky prostřednictvím internetu nabízíme těm, kdo nemohou absolvovat naše docházkové kurzy nebo naše kurzy navštěvují a potřebují zlepšit psaný projev. Budete potřebovat pouze počítač s textovým editorem, přístup k internetu a e-mailovou adresu.

Výhodou e-teachingu není jen to, že si můžete zvolit čas a den v týdnu, kdy se budete v klidu doma úkolům věnovat, ale i naprostá flexibilita ve volbě začátku termínu kurzu. Kurz trvá 10 týdnů, během nichž dostanete 10 úkolů. (V případě přípravy na maturitu 1 nebo 3 týdny s 2 nebo 6 úkoly.) Vy sami si můžete vybrat, ve kterém týdnu kalendářního roku chcete kurz zahájit.

Obdržíte zabezpečený přístup k výukové části našeho internetového serveru, kde každý týden v pondělí (do půlnoci) najdete jeden písemný úkol. Ten vypracujete a zašlete nám do týdne zpět. Následující pondělí vám učitel zašle další úkol a spolu s ním opravený úkol z předminulého týdne spolu s návrhy na zlepšení vašeho písemného projevu. Systém tedy funguje na čtrnáctidenním principu..

Bude-li vámi zvolený cyklus zahrnovat některý z týdnů školních prázdnin, cyklus se o vynechaný týden prodlouží.

E-Teaching má největší efektivitu ve vyšších pokročilostech. Nabízíme ho proto na úrovních B2-C2 (5-7).

Konkrétní nabízené kurzy

E-teaching - příprava na písemnou část zkoušky FCE (B2)

Jedná se o dálkovou formu studia probíhající přes internet. Více na stránce E-teaching.

kód Popis Cena
G5E kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
1 890 Kč

E-teaching - příprava na písemnou část zkoušky CAE (C1)

Jedná se o dálkovou formu studia probíhající přes internet. Více na stránce E-teaching.

kód Popis Cena
G6E kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 190 Kč

E-teaching - příprava na písemnou část zkoušky CPE (C2)

Jedná se o dálkovou formu studia probíhající přes internet. Více na stránce E-teaching.

kód Popis Cena
G7E kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 690 Kč

E-teaching - příprava na písemnou část zkoušky BEC Higher (C1)

Jedná se o dálkovou formu studia probíhající přes internet. Více na stránce E-teaching.

kód Popis Cena
B6E kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 190 Kč

E-teaching - Broader Business (B2/C1)

Kurz zaměřený na typ psaní, jaký člověk potřebuje v každodenních pracovních situacích, pokud komunikuje ať už s rodilými mluvčími nebo přes angličtinu s jinými cizinci. Úkoly vás provedou praktickými výrazovými prostředky a styly pro co nejefektivnější vyjadřování v písemném styku. Ke každému úkolu získáte podrobnou zpětnou vazbu k přesnosti a vhodnosti vyjadřování a celkového stylu.

kód Popis Cena
S6E kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 190 Kč

E-teaching - příprava na písemnou část zkoušky IELTS General (B2/C1)

Jedná se o dálkovou formu studia probíhající přes internet. Více na stránce E-teaching.

kód Popis Cena
A6E-G kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 190 Kč

E-teaching - příprava na písemnou část zkoušky IELTS Academic (B2/C1)

Jedná se o dálkovou formu studia probíhající přes internet. Více na stránce E-teaching.

kód Popis Cena
A6E-A kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 190 Kč

E-teaching - Angličtina pro vědu a techniku (B2/C1)

Jedná se o dálkovou formu studia probíhající přes internet. Více na stránce E-teaching.
Angličtina pro vědu a techniku – chemie (kód V5/6E-C)
Kurz pomůže zlepšit praktický psaný projev těm, kteří se zabývají výzkumnou činností v chemických oborech.
Angličtina pro vědu a techniku – biologie (kód V5/6E-B)
Kurz pomůže zlepšit praktický psaný projev těm, kteří se zabývají výzkumnou činností ve biologických oborech.
Angličtina pro vědu a techniku – fyzika (kód V5/6E-P)
Kurz pomůže zlepšit praktický psaný projev těm, kteří se zabývají výzkumnou činností ve fyzikálních oborech.
Angličtina pro vědu a techniku – Informační technologie (kód V5/6E-I)
Kurz pomůže zlepšit praktický psaný projev těm, kteří využívají informační technologie ve vědě a výzkumu.

kód Popis Cena
V6E-B kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 190 Kč
V6E-C kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 190 Kč
V6E-I kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 190 Kč
V6E-P kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 190 Kč

E-teaching - Real World Writing: Social Networking Skills (B2/C1)

Dnes se nejvíce běžného psaní odehrává v blozích a sociálních sítích (Facebook, Twitter....). Tento kurz rozvíjí praktické schopnosti běžné psané komunikace v angličtině, aniž by tématicky připravoval na nějakou jazykovou zkoušku. V 10 písemných úkolech si vytříbíte vyjadřovací styl a zbavíte některých zaužívaných chyb. Budete lépe připraveni na různé formy globální komunikace, které dominuje právě angličtina. Více na stránce E-teaching.

kód Popis Cena
R6E kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 190 Kč

E-teaching - Creative Writing (6/7)

Tento kurz rozšíří vaše písemné vyjadřovací schopnosti směrem k větší barevnosti vyjadřování, kreativnější formě písemného projevu a vyšší citlivosti na jazykový rejstřík vhodný pro různé formy písemných prací či děl. Pomůže vám hledat neotřelé formy vyjádření tak, abyste své čtenáře zaujali. Více na stránce E-teaching.

kód Popis Cena
W6E kdykoliv
Zahájení 1.4.2017, ukončení 30.5.2018
Rozsah , max. žáků:
2 390 Kč